Nitrilhandske Biologiskt Nedbrytbar S-XL 100 st

Millu Undersökningshandskar är tunna och bekväma nitrilhandskar för medicinskt bruk. Nitrilhandsken är CE-märkt och har högsta säkerhetskategori (kategori 3).

Nitrilhandskarna har ett brett användningsområde men är framför allt framtagna för arbete inom omvårdnad, provtagning, städning och i arbete där kontakt riskeras med vissa kemikalier samt med feta livsmedel. Handsken är fri från latex och puder för att kunna användas även av personer med överkänslighet mot latex.

Engångshandskar som passar både höger och vänster hand.

Endast för engångsbruk.


Biologiskt nedbrytbara nitrilhandskar betydelse:
  • >90 % biologisk nedbrytning inom 490 dagar vilket är bra för miljön.
  • Nedbryts inom 3 till 10 år – mycket snabbare jämfört med vanlig nitril, som kan ta över 100 år.
  • Innehåller innovativ biologiskt nedbrytbar teknologi, vilket innebär att den biologiska nedbrytningsprocessen bara startar när den kasseras i en aktiv deponimiljö.
  • Omvandlas till biogas, och dessa biogaser kan fångas upp och skapa energi.
  • Det sker också en betydande minskning av koldioxidutsläppen under både tillverkning och kompostering av produkterna. Och på grund av det faktum att de är gjorda av hållbara material tenderar de att brytas ner till koldioxid, vattenånga och organiska material som orsakar liten eller ingen skada på vår miljö.
99,00 kr
priset inkl. moms exklusive fraktkostnad