Köpvillkor

Med nedanstående köpvillkor har du som konsument läst och godkänner Millu försäljningsvillkor och accepterar att köpet innebär ett betalningsansvar. 

Ångerrätt och retur

Som konsument har du alltid 14 dagars ångerrätt efter mottagande av leverans, eller vid delleverans, när sista varan är levererad, enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerfristen börjar löpa från den dag du mottagit varan. En förutsättning är dock att varan är oanvänd och oskadad. Om varan inte är i oförändrat skick kan vi komma att göra ett prisavdrag som motsvarar varans värdeminskning. För vissa produkter, såsom hygienartiklar, bröstpumpar och sexleksaker, gäller även obruten plombering. Plomberingen kan bestå i en tejp eller en förseglad plastpåse som inte får öppnas för att returrätten ska kunna nyttjas. Receptfria läkemedel är undantagna ångerrätten och därmed inte kan ångras/returneras. För de varor som inte är förseglade har konsument rätt att utan kostnad öppna förpackningen för att kontrollera att och hur varan fungerar inom rimliga gränser, men att varan då inte får användas ovårdat.

Länk eller information om ångerblanketten på Konsumentverkets hemsida: https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett

Mejla oss på info@millu.se. Vi behöver följande information:

a) ordernummer (finns i din orderbekräftelse, på följesedeln eller fakturan)
b) ditt namn och kontaktuppgifter
c) antal och namn på de produkter som önskas returneras

Konsumenten står för returkostnad enligt portotabell och har ansvaret för varan till dess den har kommit oss tillhanda. Returer får inte skickas som postförskott eller frisvar.

Returadress

Millu AB
Östanvindsgatan 21, Port 33
652 21 Karlstad
Sverige

Återbetalning

När vi har mottagit ditt meddelande återbetalar vi snarast hela köpesumman inklusive eventuell fraktkostnad (ej returfrakten), dock senast inom 14 dagar enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, om ej varan har kommit oss tillhanda inom 14 dagar behöver du som konsument lämna ett bevis på att varan återsänt. Om du har betalat med förskottsfaktura överför vi pengarna till ditt bankkonto. Om du har betalat med kort krediterar vi retursumman på ditt kort. Du som konsument har rätt att återfå pengarna vid ångerrätt inom 14 dagar från den dag då Millu.se mottagit meddelandet. Konsumenten kan dock få vänta tills dess att varan har kommit åter eller till dess konsumenten har lämnat ett bevis på att varan återsänts, det som sker först. Vid reklamation ska återbetalning ske inom skälig tid, utan onödigt dröjsmål.

Reklamation

Om du har fått en defekt eller felexpedierad vara ber vi dig att omgående kontakta vår kundservice Beskriv felet så utförligt som möjligt. Om vi inte kan lösa problemet får du naturligtvis reklamera produkten för att få en ny. Reklamationer skall göras i enlighet med de instruktioner du får av oss. Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: https://www.arn.se/

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

Konsumenten har rätt att reklamera en vara eller tjänst om varans eller tjänstens egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av lag. Konsumenten har tre års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen, eller före sista förbrukningsdag, vilket som kommer först. Konsumenten skall ersättas för eventuella fraktkostnader samt andra kostnader som uppkommit i samband med reklamationen, tex bensinkostnader, parkeringskostnader, telefonkostnader och liknande. Reklamation rapporteras så snart felet borde ha upptäckts. 2 månader anses som skälig tid för upptäckt av skada/defekt. Vänligen kontakta Millu.com via info@millu.com eller ARN, postadress: Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174 101 23 Stockholm.